هیات مدیره انجمن صنفی شرکت های اتوماسیون صنعتی

هیات مدیره

 

ردیف تصویر معرفی توضیحات بیشتر
۱ آقای مهندس حسین فرهادی
 • آقای مهندس حسین فرهادی
 • رییس هیات مدیره
 • h.farhadi@aiaciran.org
 • مدیر عامل
 • از شركت مهندسی فراموج پویا
۲ آقای مهندس مهدی شهابی
 • آقای مهندس مهدی شهابی
 • نایب رییس هیات مدیره
 • m.shahabi@aiaciran.org
 • مدیر عامل
 • از شركت صنعت هوشمند آسیا
۳ آقای مهندس مهران باباپور
 • آقای مهندس مهران باباپور
 • خزانه دار و عضو هیات مدیره
 • m.babapour@aiaciran.org
 • مدیر عامل
 • از شركت منابع انسانی مهندسی ایراث طرح
۴ آقای مهندس مسعود مهرداد
 • آقای مهندس مسعود مهرداد
 • عضو هیات مدیره
 • m.mehrdad@aiaciran.org
 • مدیر عامل
 • از شركت کامپیوتری برگ
۵ آقای مهندس امیر ذوالفقاری
 • آقای مهندس امیر ذوالفقاری
 • عضو هیات مدیره
 • azolfaghari@tam.co.ir
 • مدیر واحد کنترل ابزار دقیق
 • از شركت تام ایران خودرو
۶ آقای مهندس حسین ریاحی
 • آقای مهندس حسین ریاحی
 • بازرس
 • h.riahi@aiaciran.org
 • مدیر عامل
 • از شركت درنا صنعت مهر
۷ آقای مهندس میرحامد شجاعي
 • آقای مهندس میرحامد شجاعي
 • بازرس
 • آقای مهندس میرحامد شجاعي
 • بازرس
۸ آقای مهندس وحید تیموری
 • آقای مهندس وحید تیموری
 • دبیر
 • آقای مهندس وحید تیموری
 • دبیر

%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A