دسته: اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمیRSS
سومین جشنواره معرفی پایان نامه‌های برتر
۲۱ آذر ۱۳۹۷
یک دیدگاه

سومین جشنواره معرفی پایان نامه‌های برتر

انجمن مهندسی شیمی ایران در نظر دارد سومین جشنواره معرفی پایان‌نامه‌های برتر را بهمن‌ماه امسال در دانشگاه امیرکبیر و همزمان با شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی برگزار کند. مکاتبات با پژوهشگاه‌ها و دانشگاههای مهندسی شیمی برای اعلام اسامی در سه مقطع کارشناسی, کارشناسی ارشد و دکتری بصورت معرفی حداکثر سه پایان نامه در هر مقطع…..

رابطه دولت و بانک مرکزی زیر سایه‌ نفت
۱۲ آذر ۱۳۹۷
یک دیدگاه

رابطه دولت و بانک مرکزی زیر سایه‌ نفت

رابطه بانک مرکزی و دولت از سال ۱۹۹۰ وارد ادبیات اقتصادی شد. به دنبال سال‌هایی که برخی اقتصادهای صنعتی دنیا تورم بالا را تجربه کرده بودند وبررسی‌ها نشان می‌داد که در اغلب مواقع این تورم سنگین حاصل اقدامات دولت‌ها در بودجه است. حاصل هزینه‌های سنگینی که دولت‌ها بیمی از تامینمالی آن را نداشتند و به راحتی دستور تامین پول آن از بانک مرکزی را صادر می‌کردند. همواره تعیین سمت‌های اجرایی توسط انتخابات و از سوی مردم منجر به آن شده که سیاسیون وزن بیش‌تری به اهداف اقتصادی کوتاه مدت نسبت بهاهداف بلندمدت دهند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیاسیون معمولا با سه هدف تامین هزینه‌های بودجه (به ویژه در مواردی که مالیات مناسبنمی‌توانند دریافت کنند)، ایجاد اشتغال به وسیله رابطه منحنی فیلیپس (افزایش اشتغال به دنبال افزایش تورم که اثری کوتاه مدت دارد) و کم‌ارزش کردنبدهی‌های خود علاقه‌مند به سیاست‌های تورم‌زا هستند. حال سوال اینجا است که در چه فرآیندی بانک مرکزی به این تصمیمات دولت تن می‌دهد؟ اقتصاددانان عامل چنین تصمیماتی را فشار دولت دانسته‌اند. اقتصاددانی به اسم کنت رگوف رابطه استقلال بانک مرکزی و تورم را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که در کشورهای توسعه‌یافته این دو بایکدیگر رابطهمعکوس دارند. در بررسی‌های بعدی اقتصاددانان به این جمع‌بندی رسیدند که بانک‌های مرکزی مستقل و مصون از فشارهای سیاسی بیشتر از سایرین برمبنای مصالح اقتصادی تصمیم می‌گیرند و به دنبال آن معمولا در رسیدن به اهداف خود نیز عملکرد بهتری دارند.  ‌اهدافی اعم از تنظیم و اجرایسیاست‌های پولی، تضمین سلامت سیستم بانکی و نظارت بر عملیات بانک‌ها. بانک مرکزی علاوه بر چاپ و نشر پول (خلق پول)، وظایفی مانند حفظارزش پول ملی، کنترل سطح عمومی قیمت‌ها و ایجاد زمینه‌های لازم برای امنیت مالی سپرده‌گذاران را نیز بر عهده دارند.  شاخص‌های استقلال بانک مرکزی پژوهشگران در دوره‌های مختلف برای سنجیدن میزان استقلال بانک مرکزی ابزارهایی هم به کار بسته‌اند. مثلا کدگذاری قوانین و مقرراتی که چارچوببانک مرکزی را تعیین می‌کنند. همچنین دوره تصدی رئیس کل و نحوه عزل و نصب، نقش دولت در تدوین سیاست‌های پولی و … از سوی دیگر با توجه به پیشرفت‌های نظری و تجربی بحث استقلال بانک مرکزی، بسیاری از کشورها به سمت تهیه قوانینی در جهت استقلال بیشتربانک مرکزی حرکت کردند. در مطالعه‌‌ای که سال ۲۰۰۷ به روی بانک‌های مرکزی دنیا انجام شد مشخص شد هم در کشورهای پیشرفته و هم دراقتصادهای نوظهور بانک‌های مرکزی نسبت به سال ۱۹۸۰مستقل‌تر شده‌اند. و این حاصل اصلاحات قانونی بوده است. همچنین درمیان کشورهایمختلف دنیا نوعی وفاق در مورد سیاست‌زدایی از سیاست گذاری پولی و عدم استفاده از پول به عنوان ابزاری سیاسی صورت گرفت که مهمترین مقدمهکاهش قابل توجه نرخ تورم در سالهای دهه نود میلادی در سطح جهان بود.  استقلال بانک مرکزی در ایران اقتصاد ایران از دیرباز با مشکل تورم دست و پنجه نرم ‌کرده و به طور میانگین نیز در سال‌های بعد انقلاب همواره تورم دو رقمی داشته است. این در حالی استکه تورم مشکلی است که اغلب اقتصادهای دنیا بر آن فائق آمده و اکنون تعداد کمتر از ۱۰ کشور در دنیا هستند که تورم دو رقمی دارند. تورم ایران که مطالعاتتجربی آن را حاصل رشد عرضه پول می‌دانند به عنوان نتیجه‌ سیاست‌های نامناسب پولی بانک مرکزی موضوعی است که باب بحث درباره وضعیت استقلالبانک مرکزی در ایران را باز می‌کند. یکی از شاخص‌هایی که میزان استقلال بانک مرکزی را می‌سنجد، شاخص کوکرمن است که در سال ۱۳۹۲ معرفی شد و میزان استقلال بانک مرکزی را برمبنای محورهایی مانند نحوه انتخاب رئیس بانک مرکزی، نحوه مدیریت، شرایط برکناری، فرمول‌بندی سیاست‌های بانک‌ها اعم از نقش بانک مرکزی دربودجه‌‌ریزی و محدودیت در اعطای وام می‌سنجد. این شاخص عددی بین صفر تا یک است و هرقدر این عدد به یک نزدیک‌تر باشد همان اندازه بانکمرکزی مستقل‌تر است. طبق گزارشی که ازشاخص کوکرمن منتشر شد در سال ۲۰۱۶ ایران از ۱۷۲ کشور در جایگاه ۱۴۲ ایستاده است. عدد ایران در این شاخص کمتر از ۰٫۴ بودهاست. به گفته مسعود نیلی، اقتصاد دان استقلال بانک مرکزی در کشورهایی که او آن ها را عادی می‌خواند با یک توان «نه گفتن» بانک مرکزی قابل حصولاست. موضوعی که در ایران البته با چالش‌هایی بیشتری نسبت به همان کشورهای عادی روبه رو است. یکی از این چالش‌ها این است که دولت علاوه بر ضرورت تامین بهداشت و آموزش رایگان که قانونا وظیفه آن را به عهده دارد، با چالش پرداخت انواعیارانه به کالاهای مصرفی مردم روبه رو است. نان و انرژی و گندم و… این موضوع در کنار عدم اصلاح نظام مالیاتی منجر به آن شده است که دولتهمواره با یک کسری بودجه قابل توجه روبه رو باشد. اما به زعم کارشناسان اقتصادی یکی دیگر از جدی‌ترین چالش‌های روبه‌روی استقلال بانک مرکزی «دولتی بودن» بخش اصلی بانکداری تجاری در ایراناست. سازوکار مالکیت دولتی بانک‌ها و قانون عملیات بانکی بدون ربا به گونه‌ای است که هرگونه سیاست پولی و اعتباری منوط به تصویب هیات وزیراناست و اینگونه امکان تسلط دولت بر منابع بانک‌های تجاری فراهم شده است. در کنار آن شکل‌گیری تسهیلات تکلیفی که در بودجه تکلیف می‌شود خودبه معنی خرج کردن از منابع مردم است که توسط دولت صورت می‌گیرد. در این مورد بسیاری از کارشناسان حوزه بانکی خواهان تطبیق وظایف بانک مرکزی با وظایف بانک مرکزی در دنیا هستند و آن اول اعمال سیاست پولی وتنظیم مقررات بازار بانکی و اعمال نظارت است.  چالش دیگری که جدی ترین مسئله عدم استقلال بانک مرکزی در ایران است، بحث نفت فروش بودن دولت است. این موضوع باعث شده است کهاقداماتی مانند ممنوعیت استفاده از ‌استقراض از بانک مرکزی که طی برنامه  سوم توسعه قانونی شد هم نتیجه چندان رضایت‌بخشی در استقلال بانکمرکزی نداشته باشد. چرا که بانک مرکزی در نهایت چاره‌ای ندارد جز اینکه به خرید ارز حاصل از فروش نفت به هر میزانی که در اراده دولت باشد تندهد. به این ترتیب خالص دارایی خارجی بانک مرکزی، اصلی ترین موتور محرک رشد نقدینگی در کشور بوده است. موضوعی که اقتصاددانان آن را عاملاصلی بحران‌های اقتصادی می‌دانند. بحران‌هایی مثل تورم و افزایش قیمت مسکن و…. ناشی از فروش ارز حاصل از صادرات نفت به بانک مرکزی و خرجکردن عجولانه ‌آن در امور مختلف بوده است. بر همین استدلال بسیاری از کارشناسان اقتصادی می‌گویند بدون توجه به این موضوع صحبت کردن دربارهاستقلال بانک مرکزی اساسا موضوعی گزافه است چرا که باتوجه به وابستگی (در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد)، بودجه کشور به نفت، بانک مرکزینمی‌تواند ماهیتا مستقل باشد. لذا زمانی می‌توان بر استقلال بانک مرکزی تاکید کرد که نفت به عنوان یک ثروت تلقی شده و در بودجه و برای پرداختهزینه‌های جاری خرج نشود. از این بحث چنین نتیجه‌گیری می‌شود که حل معضل عدم استقلال بانک مرکزی در ایران که امکان سیاست‌گذاری صحیحپولی از او سلب شده است در گروی تلاش برای درمان یکی از بیمارهای‌های اقتصاد ایران و آن نفتی بودن است. هرگاه دولت بتواند با کاستن ازهزینه‌های مازاد خود و همچنین اصلاح نظام مالیاتی مخارج خود را از بخش خصوصی تامین کند و ارزهای مورد نیاز خود را هم از طریقی به جز فروختن ارزنفتی به بانک مرکزی تهیه کند می‌توان در باره استقلال بانک مرکزی در ایران بحث کرد.  تحریم‌ها شاید فرصتی برای قطع وابستگی بودجه به نفت دور اول تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران که در زمستان ۹۴ و با امضای برجام به پایان رسید فرصتی را فراهم کرد که سیاسیون به دنبال رفع این چالشدیرینه باشند و وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهند، حاصل آن بود که دیدیم وابستگی بودجه به نفت از ۸۰ درصد سال ۱۳۹۰ به ۴۰ درصد سال۱۳۹۵ رسید. با این حال با رفع موقت تحریم‌ها بار دیگر اشتهای فروش نفت افزایش یافت و روند کاهش وابستگی به نفت نیز متوقف و حتی معکوسشد آنگونه که آمارها نشان می‌دهند وابستگی بودجه ۱۳۹۶ به نفت در حدود ۵۰ درصد بوده است. بنابراین به زعم بسیاری تحریم‌های نفتی شاید فرصتیباشد که دولت میل به خرج کردن نفت در بودجه را مدیریت کند و با اصلاح نظام مالیاتی مکانیزم‌های لازم را برای ثروت تلقی کردن نفت به کار ببندد.

دولت عراق افزایش ظرفیت تولید نفت را تصویب کرد
۲۶ آبان ۱۳۹۷
یک دیدگاه

دولت عراق افزایش ظرفیت تولید نفت را تصویب کرد

هیئت دولت عراق برنامه افزایش ظرفیت تولید نفت این کشور را به تصویب رساند. به گزارش خبرگزاری رویترز از بغداد، هیئت دولت عراق طرح افزایش ظرفیت تولید نفت این کشور به ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز تا سال ۲۰۲۲ میلادی را تصویب کرد. جبار اللعیبی، وزیر نفت عراق، در ماه ژانویه سال…..

ایران گذرگاه نفتی می‌شود / مقصد اولین سوآپ نفتی از ایران بر مدار خلیج فارس چرخید
۲۲ مرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

ایران گذرگاه نفتی می‌شود / مقصد اولین سوآپ نفتی از ایران بر مدار خلیج فارس چرخید

پس از گذشت هفت سال، اولین سوآپ نقتی از ایران توسط شرکت اماراتی در بندر نکا پهلو گرفته و در بنادر جنوبی خاک ایران تخلیه خواهد شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اوپکس، پنج‌شنبه ۱۲ مرداد (سوم آگوست)‌ نفت‌کشی با نام VF Tanker-200 با پرچم روسیه در بندر نکای شمال ایران پهلو گرفته و ۶ هزار…..

امکان حضور خریداران حقیقی به معاملات پتروشیمی بورس کالا فراهم شد
۲۲ مرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

امکان حضور خریداران حقیقی به معاملات پتروشیمی بورس کالا فراهم شد

سلطانی نژاد با مصوبه هیات پذیرش بورس کالای ایران، امکان ورود اشخاص حقیقی در خرید محصولات پتروشیمی که در بورس کالا با مازاد عرضه روبه رو هستند، فراهم شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اوپکس مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران گفت: در راستای بهبود روند معاملات محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی در بورس کالای ایران، افزایش…..

حمایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی از تکمیل طرح های توسعه ای
۲۲ مرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

حمایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی از تکمیل طرح های توسعه ای

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: این شرکت از ساخت و تکمیل طرح های مختلف پتروشیمی بطور قاطع حمایت می کند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اوپکس فرناز علوی مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی درگفتگو با خبرنگار با تاکید بر لزوم شتاب بخشی در ساخت و تکمیل…..

%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A