اهمیت فدراسیون

یکی از علل وجودی فدراسیون صنعت نفت ایران ایجاد صدایی مشترک در بخش خصوصی مرتبط با اقتصاد نفت می باشد، الزام به شناخت بدنه و مطالعه نقاط ضعف و قوت، چالش های پیش رو، مطالعات صورت گرفته، دانش اندوخته شده و تجارب حاصله طی سال گذشته و ارتقای آن از نکات ضروری این امر می باشد لذا زمینه سازی را از مهم ترین نکات کلیدی در بدو امر فعالیت های فدراسیون می دانیم. از این رو ایجاد فضای تعامل برای معرفی و در معرض قراردادن پتانسیل های این بخش به صورت یک جا برای مخاطبان داخلی و خارجی در فضای پیرامونی، مهم ترین نکته خواهد بود.
آگاهیم که سوالات بی پاسخ مانده بسیاری برای برون رفت از چالش های موجود در ذهن داریم که می بایست توسط یک نهاد غیر انتفاعی بالادستی که منفعتش، توسعه اعضای خود باشد صورت گیرد آن هم توسط کارشناسان و صاحبان اندیشه و تجربه مرتبط با موضوع. با توجه به حوزه گسترده و تاثیر غیرقابل انکار صنعت نفت در فضای اقتصاد کشور و حضور کارشناسان و تحلیل گران حاذق در این حوزه انتظار می رود نهاد یا تشکلی مرتبط با چالش ها دست به کار شده و به صورت جدی به مباحث فوق پرداخته و کار را ریشه یابی نماید تا به نقطه حل آن رسد و سپس ضمن تعامل با حوزه های مختلف تصمیم گیر نتایج را به صورت سند اجرایی و قانونی، لازم اجرا نماید تا بدان جا که عدم اجرای آن نشانگر خصومت علنی با توسعه این آب و خاک تلقی شود.
بی شک نقطه شروع این حرکت ارتقای آگاهی همگان در حوزه های مرتبط با موضوع است تا آن جا که فهمی مشترک پیرامون موضوع مورد گفت و گو حاصل افتد و این امر از طریق ایجاد پلی قابل به توانمندی های داخلی و خارجی و با طراحی، برنامه ریزی و اجرای نشست هایی است که بتوان در آن حول محورهای مهم و چالش های پیرامون، فضای شنود و گفت ایجاد نمود، فراهم می گردد.
فدراسیون صنعت نفت با تکیه بر تجارب ارزشمند اندوخته شده اعضای خود، امکان و توان ارائه نقطه نظرات کارشناسانه، دیدگاه ها و نیازهای کارشناسی شده بخش خصوصی را درخصوص بسیاری از سوالات بی پاسخ در حوزه اقتصاد نفت کشور را مهیا می بیند تا با دسته بندی و مطرح نمودن آن ها با مسوولین تصمیم گیر، فرصت برون رفت از چالش های پیرامون فراهم گردد.
با توجه به امکان بالقوه موجود، اولین حرکت فدراسیون صنعت نفت در این حوزه، ایجاد فضایی مجازی به شکل مگا پرتال می باشد ( امکانی که قبلا به دلیل نبود ماهیتی هم چون فدراسیون مهیا نبوده است) تا امکان حضور تشکل ها در یک فضا کنار هم برای معرفی توانمندی های بالقوه و بالفعل آنان به شبکه داخلی کشور و فضای
بین المللی مهیا گردد.

naft

فدراسیون صنعت نفت ایران با رویکرد توسعه محور و ایجاد فرصت برای شبکه سازی منسجم بخش خصوصی در حوزه اقتصاد نفت و به منظور انتقال و تبادل دانش و مهارت های علمی و عملی به دنبال ایجاد صدای مشترک در راستای توسعه صنعت نفت کشور است.

 


%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A
طراحی سایتسئوسرویس و تعمیر کولر گازی