هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی

هیئت مدیره    

۱٫ آقای مرتضی عزیری   نماینده پتروشیمی پردیس

   رییس هیئت مدیره

 

 

 

 

 

 


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۲٫ آقای عادل نژاد سلیم   نماینده پتروشیمی آریاساسول 
  نایب رییس   

     

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۳٫ آقای علی بیرقی   نماینده پتروشیمی لرستان    
   خزانه دار  

             

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۴٫ آقای محمد رضا میر احمدی   نماینده پتروشیمی زاگرس  

عضو هیئت مدیره  

 

                      
 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۵٫آقای علی محمد رجالی   نماینده پتروشیمی سلمان فارسی      

عضو هیئت مدیره  

              

 

 

 


 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۶٫ آقای رضا امیری   نماینده پتروشیمی بندر امام      

  عضو هیئت مدیره

                           

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۷٫ آقای داوود رضا ربانی   نماینده شرکت پتروشیمی کاویان           

عضو هیئت مدیره

           
 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۸٫ آقای مجتبی طاهری نجف آبادی  نماینده پتروشیمی برزویه          

عضو هیئت مدیره        

 
 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۹٫ آقای حمید وفایی   نماینده شرکت پتروشیمی تندگویان                

عضو هیئت مدیره

               
 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۱۰٫ آقای علی اصغر حمیدی   نماینده شرکت پتروشیمی نوید زر شیمی   

عضو البدل

 

 

 

 

 


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۱۱٫ آقای محمد احتیاطی   نماینده شرکت پتروشیمی امیر کبیر        

عضو البدل

 

      

 

 

 

 

 

 


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۱۲٫ خانم فریبا ثقفی   نماینده شرکت پتروشیمی کرمانشاه   بازرس اصلی
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۱۳٫ آقای محمد رضا مختاری   نماینده پتروشیمی شیراز   بازرس علی البدل


%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A
طراحی سایتسئواجاره ویلا و فروش ویلا شمالسرویس و تعمیر کولر گازیاجاره ویلافروش ویلااجاره ویلافروش ویلاویلا شمالویلا زیباکنار