ارسال مقاله کنفرانس

Abstract submission

 

baner2

 

Abstract submission is now open

 

Please submit your abstract electronically following the instructions given below:

 

 For the submission of the abstract, the following information is needed as unformatted text:

 • Abstract title
 • Names and affiliations of authors
 • Presenting author
 • Three to six keywords
 • Abstract body, up to a maximum of 500 words
 • Reference list, up to 6 lines
 • Up to 3 graphics (accepted formats: GIF, JPEG, PNG). 
 • Preference for oral or poster

 

Important Notes:

 

۱٫ Conference rules:

a) Each participant can have either:

 • one oral (feature) presentation of 18 min (15+3) and one poster hanging on the board, or
 • two posters hanging on the board with one short oral presentation for 2 min for one of them, or
 • two posters hanging on the board.

b) For each abstract, one can indicate a "preference" for an oral presentation, poster oral presentation, or just a poster presnetation. However, the final decision will be made by the Program Committee.

c) Only abstracts with at least one registered author will be eligible for presentation at the conference. Thus, abstracts for which no author has registered will be excluded.  

 

۲٫ Abstract format:

The abstract manuscript is automatically formated by the InterPore submission system. Unfortunately, our current submission system does not allow equations and graphs to be included in the abstract you insert in the submission form. But, if you would like to submit some graphs and equations along with your abstract, you can upload them as graphics after finishing your submission process. To upload the graphic/image files, first submit your abstract, then click on Reload button, and choose  "MY ABSTRACT SUBMISSION" again. You'll see some short information about the submitted abstract and new buttons such as Edit, Graphics, and Withdraw. By choosing Graphics, you can upload images.

 

۳٫ Final Remark: 

If you encounter difficulties with abstract submission, please read the information about  possible errors you may get and how to solve them at this link.

 

How to submit an abstract to first Interpore international conference on Improved/Enhanced Oil and Gas Recovery 2017:

To upload an abstract, you need to have an InterPore account:

 • If you are an InterPore member, or if you registered for 2014 or 2015 conferences, please use your account. 
 • If you do not have an account, please register here to create a new account.
 • After login, if you are not in your profile page, click on "MEMBERSHIP" tab (or click here) and then on

"MY PROFILE" in the left.

 • Scroll down,
 • click on "MY ABSTRACT SUBMISSION".
 • Choose "SUBMIT NEW ABSTRACT".

abstract page2

 

 

امکان ارسال مقاله برای اولین کنفرانس بین المللی روش های بهبود/ازدیاد برداشت نفت و گاز ۲۰۱۷ در حال حاضر محیا است

 

لینک ثبت نام و آپلود مقاله  در سایت رسمی interpore

 

علاقمندان میتوانند مقاله های خود را با دستورالعمل های داده شده زیر به صورت اینترنتی ارسال نمایند

 

 • عنوان مقاله
 • نام و وابستگی نویسندگان مقاله
 • نام ارایه دهنده مقاله
 • سه تا شش کلمات کلیدی برای مقاله
 • چکیده مقاله، تا حداکثر ۵۰۰ کلمه
 • لیست مرجع مقاله، ۶ خط
 • تا ۳ طرح گرافیک (فرمت های قابل قبول: GIF، JPEG، PNG).
 • اولویت برای سخرانی یا نمایش پوستر بر روی پرده سالن کنفرانس

 

۱٫ قوانین کنفرانس:

 

الف) هر شرکت کننده می تواند موارد زیر را دارا باشد:

 • یک سخنرانی (ویژه) جهت ارائه ۱۸ دقیقه (۱۵ + ۳) زمان و یک پوستر جهت نمایش بر روی پرده سالن کنفرانس، و یا
 • دو پوستر جهت نمایش بر روی پرده سالن کنفرانس با یک سخنرانی کوتاه به مدت ۲ دقیقه برای یکی از آنها، و یا
 • دو پوستر جهت نمایش بر روی پرده سالن کنفرانس.

 

ب) برای هر مقاله، یک نفر می تواند براساس اولویت انتخاب کند که به صورت سخنرانی یا پوستر و یا فقط سخنرانی و یا فقط یک پوستر مقاله را ارائه دهد. البته، تصمیم نهایی توسط کمیته کنفرانس گرفته خواهد شد.

 

ج) مقاله‌ای که حداقل یک نویسنده ثبت خلاصه داشته باشد، واجد شرایط برای ارائه در این کنفرانس خواهد بود. بنابراین، خلاصه‌ای که هیچ نویسنده‌ای آن را ثبت نکرده باشد، کنار گذاشته خواهد شد.

 

۲٫ چکیده مقاله :

شما میتوانید خلاصه مقاله به همراه حداکثر سه پوستر را در صفحه ثبت مقاله آپلود نمایید

 

جهت ارسال مقاله باید در سایت رسمی و بین المللی کنفرانس ثبت نام نمایید

لینک ثبت نام و آپلود مقاله در سایت رسمی interpore

 


%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A
طراحی سایتسئواجاره ویلا و فروش ویلا شمالسرویس و تعمیر کولر گازیاجاره ویلافروش ویلااجاره ویلافروش ویلاویلا شمالویلا زیباکنار